Aktivní Česko

Multisektorová platforma, ve které se propojuje řada společností neziskového i ziskového charakteru.

Aktivně pro vlastní zdraví

Pravidelná pohybová aktivita jako jedna z hlavních politických, společenských a vzdělávacích priorit

Národní summit Aktivní ČESKO

Pátek 19. května 2023 | Charvátův sál, 3. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Pravidelná pohybová aktivita jako jedna z hlavních politických, společenských a vzdělávacích priorit

Nadační fond Aktivní ČESKO

Slavnostně založen dne 19. května 2023

Zakladatelé a Odborní poradci

Co je Aktivní ČESKO?

Aktivní ČESKO je multisektorová platforma, ve které se propojuje řada společností neziskového i ziskového charakteru. Naším cílem je spojit síly, zdroje i možnosti působnosti ke společné propagaci pravidelné fyzické aktivity a aktivního života nejen jako nedílné součásti péče o své vlastní zdraví, ale také významné součásti preventivní i léčebné péče státu.

Z přípravné fáze platformy, která svoji činnost zahájila u kulatého stolu organizovaného v rámci Evropského týdne sportu dne 30.9.2022 se blížíme k oficiálnímu založené nového společného subjektu – Nadačního fondu Aktivní ČESKO. To proběhne na Národním summitu Aktivní ČESKO v pátek 19.5.2023 v Praze.

ZAKLADATELÉ

•       Asociace dětské rekreace, z.s.
•       Česká asociace Sport pro všechny
•       Česká komora fitness
•       Česká obec sokolská
•       Česká unie sportu
•       Hospodářská komora ČR
•       Klub českých turistů
•       Multisport Benefit
•       Navrátil Tomáš
•       OREL
•       Rada seniorů ČR
•       Revma Liga Česká republika
•       VŠTVS Palestra
•       Svaz obchodu a cestovního ruchu

Aktivně pro vlastní zdraví

Nadační fond Aktivní ČESKO

Proč jsme vznikli?

S rozvojem moderní civilizace klesá množství pravidelného pohybu v každodenním životě. To s sebou nese závažné důsledky v podobě nadváhy, obezity, vysokého krevního tlaku, diabetes a dalších onemocnění.

Dostatek pravidelného pohybu je důležitý jak pro fyzické, tak i duševní zdraví, pro děti a mladistvé, dospělé v aktivním věku i seniory. Podpora aktivního životního stylu a dostatek pohybové aktivity by se měly stát významnými společenskými, vzdělávacími i politickými prioritami.

Cíl:

Vytvořit platformu pro spolupráci při podpoře pravidelné pohybové aktivity
Rozpoutat diskuzi relevantních subjektů a  oborové a mezioborové spolupráci
Deklarovat význam pravidelného pohybu a jeho dopady
Motivovat členské subjekty ke konkrétním aktivitám

Základní východisko

WHO Globální akční plán pro fyzickou aktivitu 2018-2030: více aktivních lidí pro zdravější svět

Pravidelná fyzická aktivita prokazatelně pomáhá předcházet a léčit neinfekční nemoci, jako jsou srdeční choroby, mrtvice, cukrovka a rakovina prsu a tlustého střeva. Pomáhá také předcházet hypertenzi, nadváze a obezitě a může zlepšit duševní zdraví, kvalitu života a pohodu.

Kromě četných zdravotních přínosů fyzické aktivity mohou společnosti, které jsou aktivnější, generovat další návratnost investic, včetně nižší spotřeby fosilních paliv, čistšího ovzduší a méně přetížených a bezpečnějších silnic. Tyto výsledky jsou propojeny s dosahováním společných cílů, politických priorit a ambicí Agendy udržitelného rozvoje 2030.

Nový globální akční plán WHO na podporu fyzické aktivity reaguje na požadavky zemí na aktualizované pokyny a rámce účinných a proveditelných politických opatření na zvýšení fyzické aktivity na všech úrovních. Reaguje také na požadavky na silnější regionální a národní koordinaci a na potřebu celospolečenské reakce, aby se dosáhlo změny paradigmatu v podpoře a ocenění všech lidí, kteří jsou pravidelně aktivní podle svých schopností a v průběhu celého života.

Jak se k nám můžete připojit? Již brzy!

Součástí platformy se může stát každý, pro kterého je podpora pravidelného pohybu významnou hodnotou a sám se nějak podílí na její realizaci.

Školy, sportovní kluby, fitness centra, lékaři, zdravotní pojišťovny, spolky i komerční subjekty, komory i svazy, jednotlivci i společnosti. Ti všichni se mohou stát podporovateli Aktivního ČESKO. Podmínky i způsob registrace již brzy!

Pozvánka

Národní summit Aktivní Česko

19.5.2023

Praha

Kliněte sem, abyste změnili tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.